نوشته‌ها

پودر قهوه کنیا از انواع قهوه های عربیکا موجود در بازار می باشد که به منظور پخش عمده این قهوه ها می توان بر اساس نیاز مشتریان به صورت دانه نیز اقدام نمود و از طرفی کیلویی بودن این قهوه های اسپرسو از جمله مشخصه هایی است که می تواند در ارائه قیمت های متفاوت آن تاثیر گذارد.
در بحث خرید عمده قهوه های کیلویی، ارتباط با مکان های مطمئن از جمله عواملی است که می تواند در بحث تضمین کیفیت، موثر باشد.