نوشته‌ها

به تازگی قهوه های هندی وارد ایران شده اند که پس از گذشت مدتی و تست دن به وسیله افراد با استقبال تقریبا خوبی مواجه شده اند.
این مرکزنیز که از توزیع کنندگان عمده انواع قهوه به صورت عمده در ایران و حتی سایر کشورها می باشد، انواع قهوه هندی مرغوب را به کشور وارد کرده و آن ها را به صورت عمده و باکسی به متقاضیان می رساند.
جهت تهیه می توانید از طریق شماره گیری شماره های ذیل اقدام نمایید.