نوشته‌ها

خرید بهترین قهوه robusta به منزله ی خرید دانه های پرکافئین و نسبتا درشت است. به طور کلی قهوه روبوستا چه تاثیری بر بدن دارد؟ قهوه روبوستا از انواع “بد” قهوه در دنیا می باشد که بیشترین حجم تولید آن نیز در کشورهای آسیایی انجام می شود. اما همین دانه های بد مزه، به علت تولید کرما و خامه فراوان و نیز به علت درصد بالاتر کافئین؛ بسیار پر طرفدار می باشند. از طرف دیگر، به علت میزان قابل توجه کافئین در این قهوه، بهتر است تعادل را در نوشیدن آن حفظ نمود تا اثر سوئی بر قلب نداشته باشد. در خرید قهوه روبوستا، به یکدست بودن دانه های آن باید توجه زیادی نمود. همچنین بهترین قهوه rousta فاقد دانه های شکسته و سیاه شده و آسیب دیده می باشد.