نوشته‌ها

قهوه های روبوستا کیلویی با بهترین رست ها در حال تولید می باشد که برای خرید عمده آن، با توجه به نوع دانه های قهوه انتخابی، این امکان وجود دارد که بتوان قیمت های متفاوتی را نیز کسب نمود و در این زمینه قهوه های ویتنام و اندونزی از کاربردی ترین قهوه هایی می باشند که در اختیار مشتریان می باشد.
اما فروش عمده این قهوه های ارزان به صورت اینترنتی هم از جمله مسیرهایی می باشد که با جهت پاسخگویی به سفارشات مشتریان کلیه شهرها انجام می شود.