نوشته‌ها

مولیناری با تولید انواع قهوه های کپسولی سه کیلویی خود، محصول مناسبی برای توزیع عمده در میان کافی شاپ ها ارائه نموده است و با توجه به ترکیب های مختلف این قهوه های کیلویی، این مزیت وجود دارد که برای ذائقه های مختلف، قهوه های گوناگونی را پیشنهاد نمود.
در حال حاضر بهترین قهوه ها توسط این شرکت ایتالیایی در حال تولید بوده که با افزایش ظرفیت های واردات آن، بهترین روش های فروش را نیز فراهم ساخته ایم.