نوشته‌ها

قهوه های روبوستا در کشورهای مختلف با درجه های کیفی مختلف و همچنین ویژگی های ساختاری گوناگون، تولید و برداشت می شوند که در اکثر کشورها از جمله ایران، شاهد واردات این دانه های قهوه به صورت سبز هستیم تا بتوان بر اساس نیاز همان کشورها اقدام به رست نمود.
از ویژگی قهوه های روبوستا می توان به قیمت های ارزان آن اشاره نمود که همین مسئله برروی افزایش حجم فروش عمده این دانه های قهوه کمک نموده است.